Osmanlı zamanında da ezan Türkçe okunmuştu

Din istismarcılarının, siyasal islamcı ve Atatürk düşmanlarının her zaman ileri sürdüğü tez ”Atatürk devrimlerinin islam karşıtı olduğu” ve Cumhuriyetin ”dinsizlik rejimi” olduğudur. Hatta bu konuda o kadar iler gidiyorlar ki İngilizlerin bizi dinden uzaklaştırmak için Cumhuriyeti kurdurduğu, aslında kurtuluş savaşının hiç olmadığını tek amaçlarının islamı yok etmek olduğu iddiasını bile söylüyorlar. Bunun tek nedeni şeriat megalomanlığıdır. Bu hastalıklı ruh hali tüm Atatürk düşmanı şeriatçı kesimde vardır. Onlara göre islam o kadar mükemmel bir dindir ki müslüman olmayan herkes islamı kıskanır tehlikeli görür yok etmek ister. Sanırsın ki dünyanın en güçlü ülkeleri müslüman ülkeler ve bu gücün temelinde islam  var bu yüzden tüm dünya islamı elimizden alıp bizi güçsüz bırakmak istiyor.  Ne kadar mantıklı bilimsel bir tarih tezi değil mi?

 

 

Atatürk düşmanı tayfanın istismar ettiği konulardan birisi de Türkçe ezan konusudur. Yobaz tezine göre Atatürk din düşmanı olduğu için ezanı Türkçeye çevirmiştir.  Bazen daha da abartıp şöyle bir iddia ortaya atıyorlar. Atatürk ezanı Türkçeye çevirirken ”felah” kelimesine dokunmamış. Bilin bakalım neden? Efendim felahın anlamı kurtuluş demekmiş eğer ”haydi kurtuluşa” diye okunursa insanlar kurtuluşu namazda görüp camiye gidermiş. Atatürk bunu istemediği için ”felah” kelimesine dokunmamış. Şaka sanıyorsunuz değil mi? Şaka gibi ama gerçek. İnanmıyor musunuz? Buyrun izleyin o zaman

 

http://www.youtube.com/watch?v=X58DP2YpGi4

 

Ne kadar güzel bir video değil mi? Gizemli bir hava katmak için gerilimli bir müzik.  Neden çevrilmemiş biliyor musunuz? diye bir soru ve müthiş final. Bunu izleyince hemen aydınlandınız değil mi? Meğer bizi nasıl uyutmuşlar 🙂

 

 

Bu saçmalıkları bir kenara bırakıp konuya dönelim. Öncelikle ezan ne demektir sorusundan başlayalım. Ezan duyuru demektir. Hz. Muhammed zamanında müslümanları namaza çağırmak için nasıl bir çağrı yapılması konusu düşünülmüştür. Önce boruyla çağırmayı teklif edenler olmuş reddedilmiş sonra hristiyanlar gibi çan sesiyle çağrılmasını teklif edenler olmuş reddedilmiş ve sonunda Hz Muhammed,  Hz. Ömer ve Abdullah bin Zeyd’in görüşünü kabul edip  insan sesi üzerinde karar kılmıştır. İlk ezanı ise Etiyopyalı Bilal Habeşi okumuştur. İlk ezanı Bilal’in okuması manidardır. Yıllardır köle olarak satılan bir siyahi  müslümanları namaza çağırmıştır.

 

 

Görüldüğü gibi Ezanın ortaya çıkışı tamamen ”ihtiyaç”tır. Herhangi bir ayet ya da ibadet değildir. Müslümanları namaza çağırmak için Hz. Muhammed’in çevresiyle görüşüp karar verdiği bir meseledir. O günün koşullarında bulunan bir çözümdür. Ezan konusuna bu açıdan bakmazsak hiçbir zaman doğru bir tartışma yapamayız. Ezanın bir ibadet olmadığını, bir çağrı olduğunu ve tamamen dünyevi bir metin olduğunu unutmamak gerekir.

 

 

Ezanın tarihçesini ve dini değerini kısaca anlattıktan sonra şu soruyu sormak istiyorum. Ezan ilk kez Cumhuriyet zamanında mı Türkçe okunmuştur?  Cumhuriyetten önce Ezanın türkçeleştirilmesi düşünülmemiş midir? Türkçe Ezanı ilk kez Atatürk mü düşünmüştür?  Şunu bilmeliyiz ki Cumhuriyet zamanında yapılan devrimlerin kökleri Osmanlıya dayanır. Hiçbir devrim bir kaç yılda bir anda ya da bir günde yapılmamıştır. Tüm devrimler 100 yıllık meselelerin bir sonucudur. Cumhuriyetin başarısı Osmanlı zamanında düşünülen tartışılan devrimleri hayata geçirme cesareti ve başarısı göstermesidir. Atatürk bu devrimleri gökten vahiy inmiş gibi gerçekleştirmedi. Kendisi de Osmanlı’nın son dönem kuşağının bir bireyiydi ve döneminin tartışmalarına herkes gibi kafa yordu düşündü. Cumhuriyet zamanında da bunları gerçekleştirdi. Atatürk devrimlerini konuşurken bunu unutmamalıyız. Yok efendim bir gecede cahil bırakıldık gibi palavralar artık çok güdük kalıyor. İnsanlar yavaş yavaş gerçekleri öğreniyor.

 

 

İlk Türkçe ezan tartışmaları 19. yüzyılda tanzimat sonrası yapılmıştır. Tanzimat döneminin Osmanlı aydını her konuda olduğu gibi ezan konusunda da kafa yormuş ve ezanın Türkçeleştirilmesi konusunu tartışmıştır. Bu tartışmanın önemli isimlerinden biri batılılaşma öncülerinden Ali Suavidir.

 

II. Abdülhamit tarafından Galatasaray Mektebi Sutanisi Müdür­lüğüne getirilen Ali Suavi bu dönemde Beyazıt ve Ayasofya camilerinin kürsülerinden halka halkın diliyle onların anlayacağı şekilde hutbeler okumuştur. Ali Suavi her zaman Türkçenin özgürleştirilmesini savunmuştur.yayımlamakta olduğu “Ulûm” gazetesinde (2 ve 3 ncü sayılarında) “Lisan ve hatt-ı Turkî” adlı etüdünde, Müslümanlara göre en mükemmel dil sayılan Arapçayı eleştirmiştir . Dil konusunda  hutbelerin, namaz surelerinin Türkçeleştirilmesi gerektiğini hatta Türkçe namaz bile kılınabileceğini savunmuştur.  Bu konuda İmamı Azam Ebu Hanife’nin her milletin kuranı kendi diline tercüme ederek ibadet edebileceği fetvasını delil olarak göstermiştir.

 

 

Bir şeriat devleti olduğu söylenen Osmanlı zamanında ezanın, hutbenin hatta namazın bile Türkçeleştirilmesi gerektiğini savunulmuş, tartışılmış, düşünülmüştür.  Ezanın Türkçeleştirilmesi sadece düşüncede kalmamış uygulamaya da konulmuştur. Yanlış duymadınız. İlk Türkçe ezan Osmanlı zamanında okunmuştur. 1885 yılında İstanbul’u ziyaret eden Macar edebiyatçı  İgnaz Kunoş 1926 yılında İstanbul Üniversitesinde verdiği konferansta ilk Türkçe ezanın Osmanlı zamanında okunduğunu şu şekilde ifade etmiştir:

 

“Gel Şehzadebaşı’ndakı sakin kahveler. Direklerarasındaki kıraathaneler… Biri söylerse öbürü dinler. Akşam da oldu ikindi, mumlar şamdanlara dikildi. Şerefeye çıkmış müezzinler, Kıble tarafına dönüp ellerini yüzlerine örtüp ince ince ezan okumaya başladılar: Yoktur tapacak, Çalabdır ancak.” ( Başgöz, İlhan (1998). “Türkçe ezan”, Türkiye’de Laikliğin Sosyal ve Kültürel Kökleri (Türkçe dilinde), 45, Bilanço Yayıncılık. ISBN 9789751028143)

 

Ali Suavi’den sonra Türkçe ezan tartışmaları II nci Meşrutiyetle ortaya çıkan “Türk­çülük” akımıyla da desteklendi. Devrin yazarları Türkçe’nin özleş­tirilmesinin gerekliliği ve önemini ortaya çıkarmaya çalışıyorlardı.  Bu yazarlardan birisi de Ziya Gökalptir. Halkın ezanı ve kuranı anlayamadığını ve dinin Türkçeleştirilmesini savunuyordu. Bu görüşüne ”dini Türkçülük” adı verdi. Vatan şiirinde ezanın Türkçeleşmesi gerektiğini  şöyle dile getirmiştir:

 

 

“Bir ülke ki, camiinde Türkçe ezan okunur.

Köylü anlar manasını namazdaki duanın

Bir ülke ki, mektebinde Türkçe Kuran okunur

Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda’nın

Ey Türk oğlu, işte senin orasıdır vatanın.”

 

Türkçe ezan tartışmaları II. Meşrutiyetten sonra da devam etmiştir. İttihatçıların mollalığını yapan Mehmed Ubeydullah Efendi, Talat Paşa’dan  Türkçe namaz kıldırmak için izin istemiş fakat Talat paşa halkın henüz buna hazır olmadığını söyleyip reddetmiştir. Yine de bu dönemde boş durulmamış kuran önce dergilerde daha sonra da kitap olarak Türkçe basılmıştır.

 

Ezanın ve dinin Türkçeleşmesini ve kuranın anlayarak okunmasını, önemli olanın kuranın manasını anlamak olduğunu savunanlardan biri de İstiklal marşının şairi Mehmet Akiftir. Yobaz kesimin zaman zaman istismar ettiği ve sözde Atatürk düşmanı gibi göstermeye çalıştığı Mehmet Akif gerçekte bir aydın Müslüman ve vatanseverdir. Mehmet Akif kuranın manasını anlamanın önemli olduğunu bir şiirinde şu şekilde ifade etmiştir

 

Çünkü biz bilmiyoruz dini.Evet, bilseydik,

Çare yok, gösteremezdik bu kadar sersemlik.  

“Böyle gördük dedemizden!” diye izmihlali  

Boylayan bir sürü milletlerin olsun hali,  

İbret olmaz bize, her gün okuruz ezber de!   

Yoksa, bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde?

 Lafzı muhkem yalnız, anlaşılan, Kuran’ın:  

Çünkü kaydında değil hiçbirimiz mananın  

Ya açar Nazm-ı Celil’in, bakarız yaprağına;  

Yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına.  

İnmemiştir hele Kur’an, bunu hakkıyla bilin,  

Ne mezarlıkta okunmak, ne de fal bakmak için. ( Mehmet Akif Ersoy Safahat,s. 153) 

 

 

Sonuç olarak kısaca söylemek gerekirse Ezan Hz. Muhammed zamanında Müslümanlara çağırmak için ihtiyaçtan ortaya çıkan bir metindir. Hiçbir ruhani ve ilahi özelliği yoktur. Bir ibadet değil sadece çağrıdır. Osmanlı zamanında da ezanın ve dinin Türkçeleşmesi tartışılmış, Ali Suavi gibi aydınlar camilerde Türkçe hutbe okumuş, 1885 yılında Şehzadebaşında Türkçe ezan okunmuş, Ziya Gökalp ve Mehmet Akif gibi aydınlar kuranın manasının önemine vurgu yapmış, Meşrutiyet sonrası Türkçe namaza bile teşebbüs edilmiş fakat halkın hazır olmdığı düşünülerek vazgeçilmiş fakat kuranın Türkçesi yayınlanmıştır.

 

 

 

Ezanın Türkçeleşmesi de diğer devrimler gibi Osmanlı zamanında tartışılmış, deneme yapılmış fakat başarılamamıştır. Cumhuriyetin farkı Osmanlı zamanında gerçekleştirilemeyen devrimleri gerçekleştirmiş olmasıdır. Atatürk düşmanları size söylüyorum. Cumhuriyet devrimleri için ‘’dinsizlik’’ Atatürk’e ‘’din düşmanı’’ demeden önce geçmişe, torunu olmakla övündüğünüz Osmanlıya bakın. Eğer sövecekseniz önce Osmanlıya sövün. Bu devrimler dinsizlik ise 600 yıl şeriatla yönetildiğini iddia ettiğiniz Osmanlı da mı dinsizdi yoksa evliya dediğiniz halife ünvanı taşıyan padişahlar mı din düşmanıydı?

 

 

 TIBBIYELİ HİKMET

Reklamlar

“Osmanlı zamanında da ezan Türkçe okunmuştu” için 49 yorum

 1. Sakın ama sakın yolundan dönme. Vaktim olsa ben de yardım etmek isterdim lakin böyle insanların olması ve çabaladığını bilmek dahi beni rahatlatıyor. Yazdığın her şeyi en ince ayrıntısına kadar takip ediyorum. Eline sağlık diyor ve esenlikler diliyorum.

 2. Verdiğiniz bilgi çok önemli tabii kaynak olarak daha somut kaynaklar olmali,yalniz bu süreçteki mantiginiz çok doğru hicbir devrim sosyolojik olarak altyapisi oluşmadan meydana cikamaz.Osmanlinin en kotu zamanlarında yasamis olan Atatürk bu devrimleri hizlandirmistir ama kaynagini yasadigi canli tarih ve arastirmaci karakteriyle ,vizyon sahibi olmasi ile somut hale gelmiştir.1.Dunya Savasi Belgeselleri de bize destek olur,herkesin izlemesini tavsiye ederim.

  1. Ignaz Kunoş’un verdiği bilgi belki çok sağlam, reddedilemeyecek bir kaynak değil bu konuda haklısın fakat Osmanlı zamanında Türkçe ezanın tartışıldığı bir gerçek. Bu konuda herhangi bir şüphe yok. Toplumlar geliştikçe yeni düşünceler de gelişir. Yeni düşünceler olmadan gelişme olmaz. 19. yüzyıl Osmanlı insanı farklıdır çünkü batıyla tanışıp kaynaştığı yüzyıldır. Özgürlük, hürriyet gibi kavramlarla tanışılmıştır.Bu yüzde herşeyi tartışmıştır. Atatürk’te bu kuşağın bir insanıdır. Devrimlere bu açıdan bakmak gerekir

   1. 19.yy osmanlının batıyla tanışıp kaynaştığı yy değil osmanlının zayıflamasıyla batının azgın aygırlar gibi insanlığı medeniyeti yok etme etmede güçlendiği son yy dır dikkat ederseniz osmanlıdan sonra batı iyice azgınlaşmış bunca işgaller ve vahşetler batı tarafından gerçekleştirilmiştir.bizim aydın geçinen ahmaklarımız.tek dişi kalmış canavardan korkarak vede onunun arkasına sığınarak islam düşmanlığı yapmaktadırlar

  1. Hasan Kur’an Türkçe okunmaz derken okunuş itibariyle okunmaz deniyor önce bu konuda anlaşalım fakat meal ve tefsir illaki Türkçe olacak ki okuduğunu anlayacaksın. Ama sen kalkıp ben arapça okumam Türkçe okunuşunu okurum dersen o zaman büyük bir yanlış yaparsın nedeni ise bazı harflerin Türkçedeki gibi okuyamazsın okur isen anlamı tamamiyle değişir bu da çok büyük sıkıntılara yol açar.

 3. Öyle bir anlatiyorsunuzki sanki memlekette zamaninda hicbir sey olmamis.Canli sahitler hala yasiyor harf inkilabinin oldugu zamanda baskinlar yapilmis Kurani Kerimler saklanmis Istiklal mahkemelerinde binlerce insan yargilanmadan asilmis sapka inkilabinda sapka giymediklerinden dolayi bir sürü insan idam edilmis,cagdaslik adina moda adina insanlar tesettürden uzaklastirilmis.Lütfen insanlari aptal yerine koymayin ,teknoloji caginda yasiyoruz herkes istedigini istedigi yerden ögreniyor.

  1. O DEDİKLERİNİN HİÇ BİRİ TTK’DA YAZMIYOR VE GÜVENİLİR KAYNAKLAR DEĞİL. NECİP FAZIL’IN YAZDIĞI UYDURMALAR.

  2. Senin gibi dusunen İskilipli hoca ve digerleri ulkeyi İngilizlere verdigi icin asildi. Sende İngilizler olsaydi, Turkce yerine Arapca, Cumhuriyet yerine hilafet olurdu diyecek kadar Vatanseversiniz. Canakkalede ölen binlerce sehidimizin hakkı helal degil sizin gibi durzulere.

 4. bu yazıyı gören adilerin hiç sesleri-solukları çıkmıyor nedense ! hele ki İstanbul’u fetheden Fatih’in şarapçının önde gideni söylendiğinde ise çılgına dönüyorlar 😀 😀 😀 kolay mı öyle Bizans’ın en büyük kalesini kafayı bulmadan fethetmek 😀 😀 😀

  1. Atatürke dil uzatanlara inat sende Fatih Sultan Mehmet Han’a dil uzatırsan sana şöyle bir cevap verme zorunluluğum hasıl oluyor. ATASINI TANIMAYAN İT PEŞİNDE GEZER.. Şimdi git nerede havlayacaksan havla Bizans torunu

 5. lailkliği cıkardınız din devlete karısamaz ama devlet dıne karısır devekuşu gibi başınız kumdan cıkmıyor Mustafa kemalin tek faydası vaktıyle bır adam degırmencıymıs herkezin zahiresini calarmıs yakınlardada degırmen olmadıgı ıcın herkes mecburen ona gotururmus neyse bu adam degırmencı hastalanmıs oleceğı anlasılınca bı akrabası yaklasmıs demıskı
  akraba sen galiba vefat edıceksın vakıt yaklastı bu koylu tamamen senın aleyhıne kanusucak Allah aşkına bende senın akraban oldugum ıcın
  mahcup olucam hayatta hıc iyiliğin yokmu onlara karsı senı müdafa edım adam demıs ya sen nedıyosun benım her
  kotulugumun karsısında bır ıyılık var ee ben nıye gormedım ulan düsünmüyormusun kımın ne kadar zahıresını caldıysam donuste esegının yukunu okadar
  hafıfledı yanı m.kemalde namazadan nıyazdan oructan dını mükevvenattan bır kısım isanları kurtardı ama ahırette batırmak suretıyle
  10 kasım borazanları m.kemalın can cekısırken cıkardıgı sesı bastırmasından calındıgınıda bılıyormuydunuz.. yunanlılar ayasofyayı bıze actırmıyorlar mustafa kemalle ılgılı oldugu ıcın acamıyoruz mahlesef neden acaba bu cevabı bılen herseyı anlamıs olur..

   1. kımın ne ıctıgı bellı oluyor osmanlı zamanınsa turkcemı vardı dogrularla gel orda yazılanların hepsı yalan sizin gibi kemallistlerın uydurdugu safsatalar 90 yıllık bırıne ata dıcene 650 yıl Kuranla sünnetle hüküm sürmus Osmanlıya ata de hIC degılse safını bellı edersin..

   2. Tabi canım Osmanlı zamanında Türkçe mi vardı papua yeni ginece konuşuyorduk. Cumhuriyetten sonra Türkçe konuşmaya başladık. Yunus emre biraz hava al gel hadi canım yazımı çürütecek belgen varsa konuş yoksa boşuna görüntü kirliliği yapma

  1. Tıbbıyeli kardeşim arkandayım sonuna kadar. Bunun gibi adamlar ülkeyi fikren bölmeye çalışıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti’ni ileri götüreceğimize hala Osmanlı’nın yeniden geleceği fikirleri… Hangi tarikatta dinlediyse o yazdıklarını da. Türk tarihinin t’sinde geçmeyen şeyleri yazmış. Hangi hacı hoca uydurduysa bir tarafından. Takipteyim yazılarınızı okuyorum Tıbbiyeli kardeşim.

   1. Teşekkür ederim Hülagü han. Bizim en büyük sorunumuz da bu zaten. Dedikoduyu gerçeğin yerine koyup belgesiz tarih yazmak. Bugüne kadar tek bilimsel belgeli bir yazı ortaya koyamayanlar gerçek tarihi anlatmaktan bahsediyor.Bir millete bu kötülüğü düşman bile yapmaz

 6. Hocam şimdi osmanlı zamannında turkçe derken hangi dil kastediliyor türkçe dediğimiz dil hark inklabıyla gelmedimi.

  1. Harf inkilabıyla alfabe değişti. Halk her zaman Türkçe konuşuyordu. Osmanlıca diye konuşulan bir dil yok. Osmanlıca sadece sarayın ve üst düzey kesimin yazı dili. Halk ise şimdiki gibi konuşuyordu. Mesela unus Emrenin şiirleri 700 sene önce yazıldığı halde anlıyorsun değil mi? Ama 100 yıllık Osmanlıca şiiri anlamıyorsun

 7. COK KOMIK OLMUS BE … EZANSIZ BIR NAMAZ??? MUSLUMANLIK DUNYADAKI EN GUCLU SILAHTIR BILENE.1500 YIL ONCE BUGUN YASANACAKLAR ZATEN VAHIY YOLU ILE TEYIT EDILMISKEN SEN NEYIN PESINDESIN.SIKINTI ETME TURKLER 2. KEZ ISLAMIYETLE BIRLIKTE DUNYAYA HUKMEDECEKLER.ISLAMIYET 1500 YILIN 1300 YILI ZATEN DUNYAYA HUKMETMISTIR VE GINE EDECEKTIR.BU SATSAFATALARIDA KENDINCE YOBAZ DIYE NITELENDIRDIGIN INSANLARA ANLATIRKEN SUNUDA EKLEMEYI UNUTMA DAHA 10 YIL ONCE 3. DUNYA ULKESI IDIN.NE ANLAMA GELIYOR ISE??? AYNAYA BAK BENCE ATATURKUN TUM INKILAPLARINI INGILIZLER BIZZAT YAZIP ELINE VERMIS UYGULAMALARIN TAMAMI BITMEDEENDE ISTANBULU TERK ETMEMISLERDIR.HER DEDIKLERI YAPILDIKTAN SONRA ISTANBULDAN CIKMISLARDIR.GUNUMUZDEKI IRAK TA OLDUGU GIBI YANI

  1. Şamanistlerin, Tengristlerin torunları uyanıyor. Kendinize dikkat edin devşirme torunları. Başbuğ Atatürk bizim liderimizdir ve LAF ETTİRMEYİZ! Laf edenin eli kırılır! Bu böyle biline… Ne İngilizin yapması ne şeyi? Kanıtın mı var belgen mi var? Kadir Mısıroğlu ya da Mustafa Armağan dinleyip dinleyip gelme buraya. İngilizler İstanbul’da 1918-23 arası kalmışlar ve Cumhuriyet ilan edilmeden gitmişlerdir. Bundan sonra asıl İnkılaplar başlar. Cahil misin yoksa ek gelir mi sağlıyorsun KASIF?

 8. osmanlı zamanında türkçe vardı diyen salak arkadaşım madem ozaman türkçe vardıda neden atatürke maal edilemye çalışılıyo?? madem öyleydii harf devrimine ne gerek vardı?? ki senin tarihin 700-800 sene ve sen bunun 100 tılını görebiliyo okuyabiliyosun ulan mal senin ecdadını öldürmenin yıkmanın yılbaşını kutluyosun haberin yok gelmiş birde savunmaya çalıştığın konuya bak yok ezan türkçe okundu bla bla bla he ya atatürkü ve silah arkadaşlarını seven bir siz varsınızya anasını öyle ayakta 1 dk. saygı duruşu ile herşey bitiyo demi helal size ya ulan elini açıp dua etmekten acızsın amk haberiniz yok öyle mal mal ayakta dur oooh ne güzelya hatırladık birde karanfil senden iyii kemalisti yok hemde çağdaşı bunu bile size mediniyet olarak kabul ettire biliyolar kayun sürüleri NEYİN DAVASINI YAPIYONUZ HERKESİN YAPTIĞI 100%100 GOĞRU DEĞİLDİR KARDEŞİM BUNA ATATÜRKTE DAHİL KİMSENİNDE ZORUNA GİTMESİN ATATÜRKÜDE KİMSEYE BIRAKACAK DEĞİLİZ HELE SİZİNGİBİLERE HİÇ BIRAKMAYIZ SEN ŞARAP ŞİŞESİ ELİNDE TEŞEKKUR EDERSİN BİZSE NAMAZLARIMIZDA HADİCANIM HADİ YERİM SİZİN LAİKLİK ANLAYIŞINIZI 😀 MALSINIZ KABUL EDİN 😀 😀
  ingiliz bir adamın açıklamasından osmanlıda türkçe okundu diyon adam gelmiş istanbula ezanı duymuş anlamını sormuş ve onuda açıklamasında artık hani türkçe diyonuzya anlamı ne ise öyle açıklamış işte bu lan kanıt elbette milletin açıkça anlaması için anlamını maanasını yazılması gerektiğini tartışan adamlara siz çıkıp yok böyle diyolar he kusura bakmayında arkadaşlar ben pek düşüne bildiğinizi zannetmiyorum siz zannediyo olabilirsiniz

 9. Ezanın Türkçe veya bir başka dilde okunması safsatadır…Ezan Arapça okunduğu vakit dünyanın her yeride müslümanlar bunun namaza davet olduğunu anlar…Kur’an-ı Kerim’i Arapça okuyalım ama anlamını da bilelim,öğrenelim…Peygamber efendimiz zamanında Müslümanların başı vardı…Bütün dinlerin bir başkanı var ama Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren İslam Dünyası -Hilafetin kaldırılmasıyla-başsız kalmıştır..Önemli olan İslamı iyi anlamaktır,yaşamaktır..İşin garibi, hiç ibadet bile etmeyenler İslam konusunda ahkam kesmekteler…

 10. Başlarda tarzın biraz sert olmuş onları biraz törpüleyip yumuşatırdan daha da iyi bir anlatım olur. Eline sağlık

 11. Sayfadaki bazı yorumları okudum adamın OSMANLI TÜRKÇESİNDEN yani OSMANLICA dan haberi yok gelmiş Osmanlıda Türkçe mi vardı diyor. OSMANLICA Arapça yazılır ama TÜRKÇE OKUNUR. Günümüzde kullanilan Türkçe ile uyuşmadığından OSMANLICA ismini almıştır.

 12. Ulan tövbe ya !! Bu nasıl bir düşmanlıktır. Yok Osmanlı’da Türkçe varsa neden harf inkılabı yapıldı. Kardeşim anlamıyorsunuz ki bunu halk konuşuyordu halk padişahlarınıza laf getirmessiniz tabi Osmanlıca denen şey yazı dilidir. Bir de derler ki Atatürk Azerbaycan’ı Ruslara sattı. Ulan gavat adama sormazlar mı ? Kıbrıs’ı İngiliz yönetimine kim teslim etti ? Neden teslim etti ? diye. Azıcık beyin olsa anlayacaksınız. Bu ülkede kimse size dininizi yaşamayın demiyor. Okuduğun ayet-i kerimenin anlamını bilmedikten sonra niye okuyorsun ?? Şimdi diyeceksiniz eskiden medrese vardı orada öğretiliyordu. Sanki herkes özellikle çocuğunu gönderiyordu da. Bırakın palavraları da gerçeklerle gelin ..

 13. Şunu da ekleyelim.1941’D Türk ceza kanununa eklenen bir maddeyle Arapca ezan, kamet ve hutbe okuyamlara 1-3 ay hapis, 10-200 lira para cezası verilecektir.kaynak vikipedia.turkce ezan

 14. 700 yil once Osman Gazi olmasaydin olmazdik demiyosun 80 90 yil onceki adama tapiyosun ulan namazdan kurtardi diye bu beton kemali ne cok seviyosunuz.Asil ceddiniz Osmanliyi unutup ne oldugu belli olmayan put ataya bitiyosunuz ne bicim bir deyuslukdurlan bu birde utanmadan ezanin turkce olmasini savunuyorsunuz Peygamberimizin sunnetidir ezani dinlemek bir filmi bile orjinal dilinde izleyip ezanin turkce olsunu savunan beton kemalcilar devam edin onca alimi astiran beton kemal icin ..Zalimler icin yasasin cehennem .

  1. Bizim ceddimiz M.Ö. 3000’lerde Güney Sibirya’dan Altay-Sayanlara göçenlerdir. Orta Asya’daki yay gerenlerdir. Sadece Osmanlı bizim atamız değildir. İlkten bunu bir kafanıza sokun. Her şeye put diye diye bir hal oldunuz. Dönüp kendinize bir bakınız efendim asıl putlara tapanlar siz değil misiniz? Dogmalara tapanlar siz değil misiniz? Türkçe bizim öz dilimizdir. Yaşasın Türklük yaşasın Bozkır Kültürü. Kahrolsun bizi kültürümüze yabancı yetiştiren Arap kültürsüzleştirmesine. Emperyalist kültürsüzleştirme hareketine de keza. Ahmet Yesevi’nin bir sözüyle noktalıyorum.
   ” Elhamdülillah Türk’üm Müslümanım. Türklük kader, din seçimdir”

   1. Hülagü sana tavsiyem ilk önce Kader’in ne olduğunu ve nezaman belirlendiğini ve nasıl tecelli ettiğini öğren. Yukarıda şamanizmden bahsederken bir anda Ahmet Yesevi’ci oldun ve onun sözünü paylaştın. Ben sana daha güzel bir cümle ile cevap vereyim. Türklik bedenimiz İslamiyet ruhumuzdur, Ruhsuz beden ceset olur. Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslümanız.(BAŞBUĞ ALPARSLAN TÜRKEŞ) Rahmetli Başbuğ bu cümleleri Türkçü müsünüz İslamcı mısınız sorularına cevaben söylemiştir.

 15. Bu adamlar hadisleri inkar ederek zaten renklerini belli etmiştir.Bunların önderleride islami isim olan mustafayı çıkartan kamal atatürktür.Atilla oralda bunların atalarının ayete safsata dediğini yaynladı devlet zamanında kamalı korumak için medeni bilgiler kitabınıda liselerde okutmaktan vazgeçmişti o kitapta haşa din saçma inanç biçimi diyerek yorumda bulunmuştur bunların beyni öyle yıkanmışki stokhlom sendromu desek yeridir ama son çırpınışlarınız bunlar

 16. Tebrik ederim çok iyi analiz.. Kuranı Kerimi anlamayanlar ibadeti sadece araplaştırırlar.. Bu da sünnetullaha ve Allahın Kelamın Kuranı Kerimin ruhuna aykırıdır. Ezan, hutbe ve dualar arapça okunmalı derseniz Kur’anı evrensellikten çıkarmış olursunuz ve o zaman Allah’ın dinini inkar etmiş olacaksınızdır. Bazı arkadaşları anlıyorum ama tarihin gerçekleri bunlar. Arkadaş açıklamış eline sağlık, doğruyu söylemek bir ahlak meselesidir.. İslam fıkıhı’nın babası İmamı Azam hatta İmamı Şafi bile Ana Dilde ibadetin önünü açmış siz kim oluyorsunuz da Türkçe ibadet olmaz diyorsunuz, kimin haddine ki Allah’a ortak koşuyorsunuz.. Şu an Türkiye de yüz binlerce Türkçe ezanı isteyen insanlar var ve en doğal haklarıdır bu insanlarında ve bu hakkı da alacaklardır eninde sonunda.. Bizler Arap değiliz Arap geleneklerini reddediyoruz..

 17. Mustafa Kemal’in cenaze NAMAZI kılındı diye biliyorum… Lakin hiç bir anma töreninde kuran okunduğuna Şahit olmadım acaba ruhunun ihtiyacı mi yok… Yoksa laiklik Gereği cenaze NAMAZI dahi halkın önünde kıldırılmayan ulu şef in tercihleri mi farklıydı zira ismet İnönü dahi başı ucunda kuran okunarak ölümü tecelli etti… Yüzlerce fotoğrafı bulunan ulu Önder’in son anları neden karelere yansımadı…

  Şimdi asıl mesele şu ikilem oluşturmak isterseniz Kral’ını oluşturmak bu ülkede mümkün ama yok biz adam olucaz Şamanizm Türkleri’ni de sayarız İslam ile bir olan Türkleri’de sayarız Alparslan da bizimdir Fatih de dedemizdir Vahdettin de hata yapmıştır Mustafa Kemal de iyi komutanlardan biri doğrusu ve Yanlışı ile bu Toprakları bize miras bırakmıştır… Hepsi de öldü toprak beden Yurtları inanan için hesap Gününü beklerler inanmayan için ebedi toprakta yatarlar derseniz ve bir Olmayı becerecek cesaret mütevazilik ve o büyük Gönül bizde var diyorsanız hep birlikte yaşayalım aksi takdirde ne Atatürk’ü taş put yapıp tapan biter ne Osmanlı’da ki yapılan yanlışları görmek istemeyen ne de gelir geçeriz biz hep göçeriz diyen bööööle ayrılıp dururuz sen İslam ile bir olan Gönül’e Arap kültürlü bu dersin ulusal ezana dil bahanesi ile laf edersin hiç Çince veya Rusça veya İngilizce hani ulusal diller ya bunlar ezan duydunuz mu Türk olan Müslüman sayısı 150 milyon olsun e bu dinin geri kalan dil sahipleri naapıyooo hiç hac veya umreye gittinmi acaba o milletleri gördünmü yapma istersen Bölme gerek yok…

  Saygılar

 18. Bu yazinin ne kadar yalan oldugunu azicik dini bilgisi olan anlar..ezan sahabi efendimizin ruyasina girmistir allah tarafimdan.. asla onemsiz sade bir metin degildir…

 19. 1.Kuran-ı Kerim’de ezan okunması gerekliliği ile ilgili bir ayet veya söz yazabilecek olan yazsın.
  2.Osmanlı dediğiniz halk Osmanoğulları ailesinden gelir. Halk ise adı üstünde halktır ve gerek Anadolu gerekse Osmanlı’nın büyüdüğü alanda birçok dil konuşuluyor olmalı. Anadolu çoğrafyasının çoğunluğu Selçuklulardan kalma olduğu için doğal olarak çoğunlukla Türkçe konuşuyordu. Elde kalan son parçada konuşulan ağırlıklı dil Türkçedir. Osmanlıda okuma yazma oranı Arapçanın Türkçe okutulması nedeni ile öğrenmesi zor olduğundan yüzde 2-3 civarında kalmıştır. Osmanlıca ise bir dil değildir, Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı edebi amaçla kullanılan yapay bir dildir. Yunus Emre, Dadaloğlu, Pir Sultan Abdal, Karacaoğlan halkın dilinde yani Türkçe; Nedim, Fuzuli, Osmanlıca yazmıştır. Bu yüzden ilk gruptakiler halk ozanı, ikinci gruptakiler Divan Şairi olarak anılır.
  3.Devrimler 3 günde olmadı elbette. Örneğin TBMM üyelerinin çoğu Osmanlı Meclis-i Mebusan üyeleridir zaten. Atatürk de Osmanlı’nın büyük komutanlarından birisidir.
  4.İslamiyete gelirsek, gerçek Kuran şu an var olmadığı gibi gerçeğe en yakın olduğunu kabul edeceğimiz Hz.Osman’ın yazdırdığı 4 nüsha da Emevi hükümdarı tarafından yaktırılmış, yerine aslı ile aynı olduğu iddia edilen nüshaları dağıtmıştır. Kısacası diğer tüm dinlerdeki gibi kutdal kitap Kuran’ın da aslı ortada yoktur(Diyanet’e mail atıp nerde diye sorun). Ezber ile akılda tutuldu vs. Ne olursa olsun inanan için anlamak önemlidir, çünkü asıl veya değil Kuran’ın kendisi burada okuyup ne anlıyorsanız anlamı odur, kendinize yol göstericiler edinmeyin demiş ve böyle yapanların en büyük yanlışa düşeceklerini belirtmişken tüm çerçevede ve o devrin Arapçasını bilim adamları bile uzlaşıp aynı şekilde çeviremezken Türkçe anlamı okuyup anlamaya çalışmak akla yatkın olanıdır.İnanana Allah akıl fikir vermiş…ayrıca insan olmayı, iyi olmayı, sahip olduklarına şükretmeyi ve kötülükten uzak durmak dışında inanaılmaz hedefler istemeyen Kuran’ın gereğini yapmak için kimsenin yardımına ihtiyaç olmasa gerek! Hele de kim olursa olsun böyle kavga ortamı yaratmaya hakaret etmeye ne gerek var. Allah herkesin içindekini bilmiyor mu? Gereğini yapmak için kendi yarattıklarından bir beklentisi mi var ki kendini parçalıyor inananlar. Böyle yaparak Allah’ın gücüne karşı geliyorlar. Atatürk ona yanlış yaptı ise cezasını Allah verecektir. Hz. Muhammed bile veda hutbesinde Allah’tan korkusunu dile getirirken bu cesareti gösterenler ya cahiller ya da islamiyete düşmanlar.

  Daha da uzatmayayım. Kuran’ın ilk kelamını hatırlatmakta yarar var:Oku!

  Yazım hataları affola!

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s